خــدا هرگــز دیـــر نمـیـــکنــد ...
وقتی دوسش دارم ... وقتی دوسم داره ... به همون نابی بهمن 87 ... داریم تاریخی میشیم ... چقد دیگه مونده تا ما شدن ؟!... فقط تو میدونی خدا جونم ...
+تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:48 نویسنده خانـــوم نـــون

وقتی عمر صبرش یه شبه ! فقط یه شب گذشته بود از پیام ندادنم که پی ام میده " خوب محل نمیذاریا " و من پرم از شوق و تعجب ...
+تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:41 نویسنده خانـــوم نـــون

وقتی هر روز سفارش میکنه که درست درس بخونم .. تهش هم میگه من خانومم باید مثه خودم ارشد داشته باشه ! از الان گفته باشم !! :دی
+تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 15:49 نویسنده خانـــوم نـــون |

وقتی اسمم تو گوشیش سیو میشه "نفسم" !! وقتی اسمش تو گوشیم سیو میشه "مای دیر:)" !! دوسش دارم خدا ... هوامونو داری که ؟....میدونم داری :*
+تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 15:48 نویسنده خانـــوم نـــون

وقتی هنوزم مثه روز اول دوسش دارم و قلبم براش میتپه ... اینو وقتی میفهمم که با دیدن عکسش دستام شروع میکنه به لرزیدن ... آخه بعد از هفت سال !! یک عدد من بی جنبه ...
+تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 15:46 نویسنده خانـــوم نـــون

وقتی ازم میخواد تموووم اون یک سال گذشته رو با همه تلخیاش فراموش کنم .. ازم قول میگیره ... ازش قول میگیرم ... بسم الله ... توکل به خودت خدا جانم ...
+تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ساعت 15:44 نویسنده خانـــوم نـــون